​​ ​အော်ဒါများ

Order ID အော်ဒါနံပါတ် နေ့စွဲ ကျသင့်ငွေ ပေးပြီး လျှော့စျေး Customer ID Customer အမည် Customer အဆင့် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် အခြေအနေ အော်ဒါတင်သူ

အော်ဒါ အသေးစိတ်


ကျသင့်ငွေပေါင်း
ပစ္စည်း လျှော့စျေး ရောင်းစျေး အထုပ် အရေအတွက် ပစ္စည်း အရေအတွက်(၁ထုပ်) ပစ္စည်း အရေအတွက်ပေါင်း ကျသင့်ငွေ