အော်ဒါနံပါတ် နေ့စွဲ ကျသင့်ငွေ ပေးပြီး လျှော့စျေး Customer အမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်
Year Month Total Orders Total Total Paid
Inventory Status
ပစ္စည်း အမည် ပစ္စည်း(အ၀င်) ပစ္စည်း(အထွက်) အရေအတွက်(%)
Top Ten Customers
အမည် စုစုပေါင်း ကျသင့်ငွေ(ကျပ်)
Top Ten Hot Products
ပစ္စည်း အမည် အရေအတွက်
Top Credit Customers
အမည် ပေးရန် ကျန်သော​ငွေ(ကျပ်)